ROMANIA , CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

SERVICIUL STARE CIVILA

Directia de evidenta a persoanelor, Serviciul stare civila, 400001, Calea Motilor nr.5, e-mail: starecivila@primariaclujnapoca.ro

Tel.0264-596030, int.3021, 3022, 3023, 3025, tel/fax. 0264-430626, www.primariaclujnapoca.ro


Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

PUBLICATIE

Numele si prenumele sotului Varsta Numele si prenumele sotiei Varsta Data publicatiei Data casatoriei
RAUCA DANIEL 32 DUDA OLIVIA-DAIANA 29 23.11.2023 02.12.2023
NAGHI LIVIU DUMITRU 47 MIRON LUCIA MARIA 41 23.11.2023 02.12.2023
FERENT LIVIU IOAN 65 RUS ANGELA 57 23.11.2023 02.12.2023
POPA BORIS 32 NEGRUțIU DIANA ALINA 27 23.11.2023 02.12.2023
PERȘA MARIUS 60 SZABO ANGELA CODRUȚA 52 23.11.2023 02.12.2023
SIGARTAU DENIS DUMITRU 33 CATARIG MARIA SORINA 33 23.11.2023 02.12.2023
GHIRASIN OVIDIU ANDREI 40 HOFFNER KINGA 39 23.11.2023 02.12.2023


In temeiul art.285 din Codul Civil (Legea nr.287/2009 republicata), orice persoana poate face opunere la casatorie, daca exista o piedica legala ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face numai in scris, cu aratarea dovezilor pe care ea se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii.OFITER DE STARE CIVILA