Plata parcare

abonament zona centrala

Abonamentul se emite începând cu ora 00:00 a datei precizate
  • persoane juridice zona 2 - 146 lei/luna
  • persoane fizice zona 2 - 104 lei/luna
  • persoane fizice riverani zona centrala - 26 lei/luna

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
lei
Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.

ATENTIE! Se pot intocmi maxim 2 abonamente riverani pe unitate locativa, Zona 1 si Zona 2