Tip persoană Persoană fizică                  Persoană juridică
Cod numeric personal