Plata parcare

abonament zonă centrală

ATENTIE!
   Regulamentul de administrare a parcarilor publice cu plata orara din Municipiul Cluj-Napoca este disponibil aici.(HCL 986/2017)
   Încadrarea străzilor din zona centrală pe zone tarifare, respectiv străzile aferente Zonei 1 și străzile aferente Zonei 2 (HCL 947/2020)
   1. Se pot intocmi maxim 2 abonamente riverani pe unitate locativa, Zona 1 sau Zona 2
   2. Nu se pot intocmi abonamente riverani Zona 1 si Zona 2 centrala pentru persoanele juridice
   3. Adresa solicitata mai jos este cea de domiciliu sau cea de resedinta(daca e cazul)
   4. Pentru masinile inmatriculate pe persoana juridica se va face OBLIGATORIU abonament persoana juridica, in caz contrar abonamentul va fi anulat.
   5. Abonamentele sunt valabile incepand cu ziua urmatoare celei in care au fost incheiate.

lei


Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vederea procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra.
Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteazasecuritatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati.
Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor.
Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului.
Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro..
.
.