Plăți impozite

fără autentificare

lei

Se va înscrie suma totală de pe înștiințarea de plată, urmând ca în pasul următor să se calculeze bonificațiile și/sau majorările aferente.