REGISTRATURA
Pentru a afla in ce stadiu este cererea dumneavoastra va rugam sa completati campurile urmatoare:
Nr. inreg. (*)
Nume petent (**)
Data
(*) se completeaza cu numarul de pe bonul primit la Centrul de Informare pentru Cetateni al Primariei Municipiului Cluj-Napoca
(**) se completeaza numele petentului
Toate campurile sunt obligatorii.