Depunere cereri

peste 140 de formulare online


Cererea nr. 426005
CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU UNITATILE DE CULT APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA
  • În vederea solicitării de finanțări nerambursabile de la bugetul local se va completa cererea de mai jos. În urma înregistrării cererii se vor atașa următoarele documente: Anexa 1 - Formular de solicitare de sprijin financiar, Devizul de lucrări, Copie de pe autorizaţia de construire, Proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent; Certificatului de înregistrare fiscală (copie), Codul IBAN al unităţii de cult (extras de cont/adeverinta banca), Documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi medicale sau sociale, Anexa 2 - Declarația pe propria răspundere a solicitantului, Acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor, Certificatul fiscal de la bugetul local, Certificatul fiscal de la bugetul de stat, Copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, Copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească, Pentru celelalte necesităţi. Documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea, Fotografii, conform Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și a legislației: Ordonața Guvernului nr. 82/2001 și Hotararea de Guvern nr. 1470/2002

ATENTIE! Va rugam ca pe intreg parcursul inregistrarii cererii sa evitati folosirea diacriticelor si a caracterelor speciale
Se va folosi adresa de DOMICILIU / SEDIU
*) Pentru cetatenii straini se va folosi CNP= 1111111111101

Datele personale care va sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai in vedere procesarii si solutionarii solicitarii dumneavoastra. Primaria municipiului Cluj-Napoca garanteaza securitatea procesarii datelor si arhivarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati. Scopul colectarii datelor este inregistrarea utilizatorului in sistem si prelucrarea automata a cererilor lui, precum si pentru inregistrarea corecta a incasarilor. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea utilizarii sistemului. Persoana ale carei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiaza de dreptul de a fi informata, dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoana are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate trimite o solicitare la adresa administratorului dpo@primariaclujnapoca.ro.

Dupa adaugarea cererii veti primi un email de confirmare.
Numarul de inregistrare il veti primi prin email