PROGRAMARE CASATORII

(pentru anul 2015 se vor putea face programari incepand cu 01.01.2015)


Programarea on-line se poate utiliza numai in cazul casatoriilor incheiate intre cetateni romani. Pentru casatoria cu un cetatean strain, sau intre cetateni straini, va rugam sa va adresati ofiterului de stare civila de la ghiseu.

Casatoria se poate incheia in a 10-a zi de la data depunerii declaratiei de casatorie. (se socoteste atat ziua depunerii dosarului cat si ziua oficierii casatoriei).

La depunerea declaratiei de casatorie este obligatorie prezenta ambilor soti, impreuna.

Pentru cazuri bine justificate, casatoria se poate incheia mai repede de 10 zile, ori dupa expirarea termenului legal, dar numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale ( de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.
Casatoria civila se incheie in intervalul orar stabilit in acest scop, de catre Serviciul Stare Civila.

Rezervarea se face cu cel putin 10 zile inainte de data casatoriei

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In cazul in care casatoria va fi cu un cetatean strain, va obligati sa solicitati, in timp util, informatii suplimentare despre actele necesare, dat fiind specificul fiecarei tari.

Aveti obligatia de a inscrie corect si complet numele si prenumele sotilor, in caz contrar casatoria poate fi declarata nula prin neindeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod Civil).

Alegeti data:
Alegeti ora disponibila (verde):
Completati datele:
Data (*)
Ora (*)
Nume sot
CNP sot
Nume sotie
CNP sotie
E-mail
Telefon


Pentru cautari/stergeri completati datele de mai jos:
Data rezervata (*)
Nr. inregistrare (*)
Nume sot/sotie (*)