CERERI

Birou Mass-Media

  101.001 - CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC - CF. L 544/2001
  101.002 - CERERE AFISARE ANUNT LICITATIE
  101.003 - CERERE AFISARE ANUNT DE MEDIU

Serviciul Resurse Umane

  102.001 - CERERE EFECTUARE STAGIU DE PRACTICA

Biroul Relatii externe si investitori

  105.001 - CERERE ADOPTA UN SPATIU VERDE

Serviciul Autoritate Tutelara, arhiva

  301.001 - CERERE DE ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVA

Serviciul Revendicari , Fond Funciar si Registru Agricol

  304.009 - CERERE ADEVERINTA CA DETINE / NU DETINE TEREN AGRICOL

Serviciul Relatii cu Consiliul si Administratie locala

  305.001 - CERERE SITUATII SOLDURI PENTRU ASOCIATII
  305.002 - CERERE DE COMPLETARE / ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE DE ASOCIATII DE PROPRIETARI
  305.003 - CERERE INSCRIERE CURS / EXAMEN DE ADMINISTRATOR

Serviciul Rate, Chirii, Tarife si Preturi

  413.001 - ADEVERINTA DE RADIERE A IPOTECII / DE ACHITARE INTEGRALA A IMOBILULUI
  413.002 - ADEVERINTA ACHITARE SULTA
  413.003 - CERERE ELIBERARE ADEVERINTA GENERALA
  413.005 - CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA DESPAGUBIRI IN BAZA LEGII 10/2001
  413.006 - CERERE REFACERE ANEXA 2 LA CONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE

Serviciul Relatii comunitare si Turism

  421.001 - CERERE MATERIALE INFORMATIVE HARTI

Serviciul Evenimente publice

  422.002 - CERERE MANIFESTARE PUBLICA
  422.003 - CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARA

Biroul Invatamant, Cultura, Culte, Sport si Societate

  424.001 - CERERE INSCRIERE VOLUNTAR
  424.002 - CERERE FISA VOLUNTAR

Serviciul Strategii de Marketing

  427.001 - FORMULAR INSCRIERE VOLUNTAR ZILELE CLUJULUI 2018

Serviciul Urbanism

  431.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA
  431.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INTRAVILAN/EXTRAVILAN
  431.005 - CERERE PENTRUU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SIT ARHEOLOGIC
  431.006 - CERERE PENTRU ELIBERAREA ADRESEI PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI
  431.009 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PENTRU ISTORIC NOMENCLATURA STRADALA

Serviciul Autorizari Constructii

  432.003 - COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI
  432.006 - COMUNICARE INVESTITOR PRIVIND DATA SI LOCUL IN VEDEREA CONVOCARII COMISIEI DE RECEPTIE

Birou Strategii urbane

  433.007 - FORMULAR SESIZARI DOCUMENTATII PUD/PUZ SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Serviciul Siguranta Circulatiei

  446.005 - CERERE AVIZ SIGURANTA CIRCULATIEI - SCHELA
  446.007 - CERERE PENTRU TEMA STUDIULUI DE TRAFIC PENTRU ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU AL SERVICIULUI SIGURANTA CIRCULATIEI

Serviciul Retele Edilitare si Transport

  447.002 - CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007
  447.009 - CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI
  447.010 - CERERE ACORDARE AUTORIZATIE DE TRANSPORT FUNERAR
  447.011 - CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA CA NU DETIN AUTORIZATIE DE TAXI
  447.014 - CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE RENT CAR
  447.015 - CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE DE SPARGERE IN REGIM DE AVARIE

Serviciul Administrare Hale si Piete

  449.001 - CERERE DE LOC DE VANZARE IN PIATA

Serviciul Administrare Spatii, Terenuri

  451.007 - CERERE PRELUNGIRE TEREN SUB GARAJ
  451.009 - CERERE DE PRELUNGIRE INCHIRIERE TEREN CURTE
  451.013 - CERERE DE INCHIRIERE TEREN CURTE
  451.014 - CERERE DE INCHIRIERE TEREN SUB GARAJ
  451.015 - SOLICITARE ATRIBUIRE SPATIU CU ALTA DESTINATIE
  451.016 - SOLICITARE CALCUL CHIRIE

Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

  453.001 - CERERE DE PREEMTIUNE

Directia Ecologie urbana si spatii verzi

  460.002 - CERERE PLANTARE ARBUSTI SI MATERIAL DENDROFLORICOL
  460.004 - CERERE TOALETARE ARBORI
  460.005 - CERERE DOBORARE (TAIERE) ARBORI

Directia Generala Politia Locala

  480.001 - COMUNICARE DATE UTILIZATOR
  480.002 - CERERE DE INSCRIERE IN CONCURSUL DE CURATENIE GENERALA

Directia Impozite si Taxe

  490.001 - CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE FIZICE
  490.002 - CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE JURIDICE
  490.004 - CERERE ACTUALIZARE DATE

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor

  700.001 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA - PERSOANE FIZICE
  700.002 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA - PERSOANE JURIDICE
  700.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING - PERSOANE FIZICE
  700.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING - PERSOANE JURIDICE
  700.005 - CERERE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI DE PARCARE
  700.006 - CERERE ELIBERARE CARD PARKING (DUPLICAT)

Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale

  900.001 - CERERE PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE LA CASINO/CINEMA MARASTI/CINEMA DACIA