Depunere cereri

peste 90 de formulare online


Audiente

  100.001 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - PRIMAR
  100.002 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - VICEPRIMAR Olah Emese 2.1
  100.003 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - VICEPRIMAR Tarcea Dan 2.2
  100.004 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - SECRETAR GENERAL
  100.005 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE
  100.006 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM
  100.007 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ
  100.008 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII
  100.009 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI
  100.010 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ
  100.011 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE
  100.012 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTOR SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR
  100.013 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - ADMINISTRATORUL PUBLIC
  100.014 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - ARHITECTUL-SEF AL MUNICIPIULUI
  100.015 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA JURIDICA
  100.016 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA ECONOMICA
  100.017 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
  100.018 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA DE ADMINISTRARE
  100.019 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE
  100.020 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA
  100.021 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE
  100.022 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE
  100.023 - CERERE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ - SERVICIUL RELAȚII CU CONSILIUL ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Birou Mass-Media

  101.000 - CERERE INSCRIERE LA CUVANT LA DEZBATEREA PUBLICA
  101.001 - CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC - CF. L 544/2001
  101.002 - CERERE AFISARE ANUNT LICITATIE
  101.003 - CERERE AFISARE ANUNT DE MEDIU

Serviciul Resurse Umane

  102.001 - CERERE EFECTUARE STAGIU DE PRACTICA

Biroul Relatii externe si investitori

  105.001 - CERERE ADOPTA UN SPATIU VERDE

Serviciul Autoritate Tutelara, arhiva

  301.001 - CERERE DE ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVA

Serviciul Revendicari , Fond Funciar si Registru Agricol

  304.001 - SESIZARE - TERENURI INFESTATE CU BURUIANA AMBROZIA
  304.009 - CERERE ADEVERINTA CA DETINE / NU DETINE TEREN AGRICOL

Serviciul Relatii cu Consiliul si Administratie locala

  305.001 - CERERE SITUATII SOLDURI PENTRU ASOCIATII
  305.002 - CERERE DE COMPLETARE / ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE DE ASOCIATII DE PROPRIETARI
  305.003 - CERERE INSCRIERE CURS / EXAMEN DE ADMINISTRATOR
  305.004 - CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL

Serviciul Financiar

  411.001 - CERERE ELIBERARE DOVADĂ DE PLATĂ

Serviciul Rate, Chirii, Tarife si Preturi

  413.001 - ADEVERINTA DE RADIERE A IPOTECII / DE ACHITARE INTEGRALA A IMOBILULUI
  413.002 - ADEVERINTA ACHITARE SULTA
  413.003 - CERERE ELIBERARE ADEVERINTA GENERALA
  413.005 - CERERE DE ELIBERARE ADEVERINTA DESPAGUBIRI IN BAZA LEGII 10/2001
  413.006 - CERERE REFACERE ANEXA 2 LA CONTRACTE DE VANZARE-CUMPARARE

Directia Generala Comunicare, Dezvoltare locala si Management proiecte

  420.001 - PRELUNGIRE CONTRACT CLUJBIKE

Serviciul Relatii comunitare si Turism

  421.001 - CERERE MATERIALE INFORMATIVE HARTI

Serviciul Evenimente publice

  422.002 - CERERE MANIFESTARE PUBLICA
  422.003 - CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARA

Biroul Invatamant, Cultura, Culte, Sport si Societate

  424.001 - CERERE INSCRIERE VOLUNTAR
  424.002 - CERERE FISA VOLUNTAR
  424.003 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – ELEVI de LICEU (A)
  424.004 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – PRESCOLARI(D), ELEVI DIN CICLUL PRIMAR(C) SI GIMNAZIAL(B)
  424.005 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – GRUP DE ELEVI
  424.006 - FORMULAR DE INSCRIERE la Gala de excelenta "10 pentru Cluj" – PROFESORUL ANULUI

Serviciul Management proiecte sociale, culturale si sportive

  426.001 - CERERE DE FINANTARE – PERSOANE JURIDICE
  426.002 - CERERE DE FINANTARE – PERSOANE FIZICE
  426.003 - CERERE DE FINANTARE PENTRU PROIECTELE STRUCTURILOR SPORTIVE
  426.004 - CERERE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASIGURAREA ASISTENTEI DE SANATATE PUBLICA
  426.005 - CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA PENTRU UNITATILE DE CULT APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMANIA

Serviciul Strategii de Marketing

  427.001 - FORMULAR INSCRIERE VOLUNTAR ZILELE CLUJULUI

Serviciul Urbanism

  431.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA
  431.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INTRAVILAN/EXTRAVILAN
  431.005 - CERERE PENTRUU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SIT ARHEOLOGIC
  431.006 - CERERE PENTRU ELIBERAREA ADRESEI PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI
  431.009 - CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PENTRU ISTORIC NOMENCLATURA STRADALA

Serviciul Autorizari Constructii

  432.003 - COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI
  432.006 - COMUNICARE INVESTITOR PRIVIND DATA SI LOCUL IN VEDEREA CONVOCARII COMISIEI DE RECEPTIE

Birou Strategii urbane

  433.000 - CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA CTATU
  433.007 - FORMULAR SESIZARI DOCUMENTATII PUD/PUZ SUPUSE CONSULTARII PUBLICE

Serviciul Siguranta Circulatiei

  446.000 - CERERE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT ÎN ȘEDINȚA COMISIEI DE CIRCULAŢIE
  446.005 - CERERE AVIZ SIGURANTA CIRCULATIEI - SCHELA
  446.007 - CERERE PENTRU TEMA STUDIULUI DE TRAFIC PENTRU ACORDAREA AVIZULUI DE PRINCIPIU AL SERVICIULUI SIGURANTA CIRCULATIEI

Serviciul Retele Edilitare si Transport

  447.002 - CERERE AUTORIZATIE DE TRANSPORT PRIMA AUTORIZARE LEGEA 265/2007
  447.009 - CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI
  447.010 - CERERE ACORDARE AUTORIZATIE DE TRANSPORT FUNERAR
  447.011 - CERERE PENTRU ELIBERARE ADEVERINTA CA NU DETIN AUTORIZATIE DE TAXI
  447.015 - CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE DE SPARGERE IN REGIM DE AVARIE
  447.017 - CERERE VIZA ANUALA AUTORIZATIE TAXI

Serviciul Administrare Hale si Piete

  449.001 - CERERE DE LOC DE VANZARE IN PIATA

Serviciul Administrare Spatii, Terenuri

  451.007 - CERERE PRELUNGIRE TEREN SUB GARAJ
  451.009 - CERERE DE PRELUNGIRE INCHIRIERE TEREN CURTE
  451.013 - CERERE DE INCHIRIERE TEREN CURTE
  451.014 - CERERE DE INCHIRIERE TEREN SUB GARAJ
  451.015 - SOLICITARE ATRIBUIRE SPATIU CU ALTA DESTINATIE
  451.016 - SOLICITARE CALCUL CHIRIE

Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

  453.001 - CERERE DE PREEMTIUNE

Biroul Evidenta Strazi

  455.001 - CERERE PRIVIND OBȚINEREA AVIZULUI PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRI

Directia Ecologie urbana si spatii verzi

  460.002 - CERERE PLANTARE ARBUSTI SI MATERIAL DENDROFLORICOL
  460.004 - CERERE TOALETARE ARBORI
  460.005 - CERERE DOBORARE (TAIERE) ARBORI

Directia Generala Politia Locala

  480.001 - RASPUNS LA ADRESA-INVITATIE
  480.002 - CERERE DE INSCRIERE IN CONCURSUL DE CURATENIE GENERALA

Directia Impozite si Taxe

  490.001 - CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE FIZICE
  490.002 - CERERE INSCRIERE IN SISTEMUL ELECTRONIC PERSOANE JURIDICE
  490.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
  490.004 - CERERE ACTUALIZARE DATE
  490.005 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
  490.006 - CERERE INSCRIERE in platforma ghiseul.ro pentru PERSOANE JURIDICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Fizice

  491.001 - CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI, TERENURI, AUTO – PERSOANE FIZICE
  491.002 - CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE FIZICE
  491.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE FIZICE
  491.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL - CLADIRE - PERSOANE FIZICE
  491.005 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL - TEREN - PERSOANE FIZICE
  491.006 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL – MIJLOC DE TRANSPORT - PERSOANE FIZICE

Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

  492.001 - CERERE PENTRU ELIBERAREA DE COPII ALE DOCUMENTELOR DIN DOSARUL FISCAL - PERSOANE JURIDICE
  492.002 - CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE CLADIRI – PERSOANE JURIDICE
  492.003 - CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE JURIDICE
  492.004 - CERERE ELIBERARE DUPLICAT DECIZIE ANUALA DE IMPUNERE TERENURI – PERSOANE JURIDICE
  492.005 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI DEBITE-PLATI – PERSOANE JURIDICE
  492.006 - CERERE EMITERE INSTIINTARE DE PLATA – PERSOANE JURIDICE
  492.007 - CERERE PENTRU ELIBERAREA SITUATIEI PATRIMONIU - PERSOANE JURIDICE
  492.008 - DECLARATIE – DECONT PRIVIND SUMELE INCASATE REPREZENTAND TAXA SPECIALA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Serviciul Executare Silita Creante Buget Local

  495.001 - CERERE COMUNICARE SITUATIE AMENZI CONTRAVENTIONALE AFLATE IN EXECUTARE SILITA
  495.002 - CERERE SCADERE DIN EVIDENTA AMENDA ACHITATA IN 48 DE ORE IN ALTA LOCALITATE

Centrul bugetar de administrare crese

  500.001 - CERERE INSCRIERE CRESA

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor

  700.001 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA - PERSOANE FIZICE
  700.002 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE PE STRADA - PERSOANE JURIDICE
  700.003 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING - PERSOANE FIZICE
  700.004 - CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI ABONAMENT DE PARCARE IN PARKING - PERSOANE JURIDICE
  700.005 - CERERE PENTRU SCHIMBAREA LOCULUI DE PARCARE
  700.006 - CERERE ELIBERARE CARD PARKING (DUPLICAT)
  700.007 - CERERE PENTRU ACORDAREA LOCURILOR DE PARCARE PENTRU BICICLETE DIN PARKING

Serviciul Asistenta Persoanelor cu Dizabilitati

  802.008 - CERERE ADEVERINTA INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI
  802.009 - CERERE ADMITERE CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA
  802.010 - CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP ADULT
  802.011 - CERERE ANCHETA SOCIALA COMISIE HANDICAP SAU/SI ORIENTARE SCOLARA COPII
  802.012 - CERERE CARD PARCARE PERSOANE CU DIZABILITATI
  802.013 - CERERE INDEMNIZATIE PERSOANE CU DIZABILITATI
  802.014 - CERERE TRANSPORT URBAN PERSOANE CU DIZABILITATI

Serviciul Asistenta Persoanelor Varstnice

  809.001 - CERERE SERVICII DE INGRIJIRE LA DOMICILIU - PERSOANE VARSTNICE
  809.002 - CERERE EFECTUARE ANCHETA SOCIALA PENTRU ADMITEREA INTR-UN CAMIN – PERSOANE VARSTNICE

Serviciul Public pentru administrarea obiectivelor culturale

  900.001 - Cerere pentru Organizarea unor evenimente la Casino, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști
  900.002 - CERERE INSCRIERE Training pentru dezvoltarea competențelor în domeniul Managementului de Proiecte
  900.003 - CERERE INSCRIERE Training de Leadership – Online
  900.004 - CERERE INSCRIERE Training de Educație financiară - Online
  900.005 - CERERE INSCRIERE Training de Educație phiho-emoțională – Online
  900.006 - COMPLETARE DOSAR
  900.007 - Cerere inscriere concurs
  900.008 - CERERE INSCRIERE Training practic de educație juridică pentru tineri